Özel Potansiyel Yetenekliler Araştırma & Eğitim Merkezi

Puyed Akademi

Öğrenci Kabul Sayfası

Açıklama;

Çocuğa dokunabilmek eğitimin olmazsa olmaz parçasıdır. Lakin eğitimin birçok aşamasında bu “ön koşul” ne yazık ki görmezden gelinir. Akademik ve duygusal beceriler, ilgi ve yetenekler bir öğretmen olarak çocuğa dokunabildiğimiz zaman daha hızlı gelişir.

Özel Potansiyel Yetenekliler Eğitim Kurumları olarak anaokulu ve ilkokulumuzda bu yılki hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun nedeni kendimize doğru çocuğa dokunabileceğimiz, onu eğitim sürecinden önce tanıyabileceğimiz fırsatlar oluşturmamızdı. Bugün eğer tüm öğrencilerimize karşı “her çocuk kendi yolunda ilerler” bakış açısıyla yaklaşıp bireysel ilgi ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunabiliyorsak bir önceki yıl yaptığımız sıra dışı çocuk arayışımızın katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı başarıyı 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde de elde edebilmek adına aynı fırsatları oluşturabilmek bizim için çok önemliydi. Bu yüzden, önümüzdeki yıl bizlere yol arkadaşlığı yapacak farklı yaş gruplarından 24 sıradışı çocuk arıyoruz.

Kontenjan Dağılımı:

Butik okul oluşumuz ve sınıf kontenjan sayılarımızın az olması sebebiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlediğimiz kontenjan dağılımı:

4-6 Yaş 8 Öğrenci, (Boş kontenjan: 2)
1. Sınıf 6 Öğrenci,  (Boş kontenjan: 1)
2. Sınıf 4 Öğrenci, (Boş Kontenjan: 2)
3. Sınıf 5 Öğrenci, (Boş Kontenjan: 2)
4. Sınıf 3 Öğrenci, (Boş Kontenjan: 1)

Başvuru Süreci;

 • Tüm bilgilendirmeler ve koşullar veli tarafından okunur. (Lütfen iş yükümüzü azaltmak dolayısıyla çocuklar için ayıracağımız zamanı kısıtlamamak için tüm bilgilendirmeleri okuyunuz.)
 • Anaokulu ya da ilkokul ile ilgili başvuru linkine tıklanır
 • Aile Kanaat Formu doldurulur ve gönderilir. (Bu formu doldururken çocuğunuza yönelik soruları lütfen olabildiğince detaylı yanıtlayınız.)
 • Kurum yetkililerimiz tarafından başvurunuzun alındığına dair bir yanıt e-maili gönderilir.
 • Kurum yetkililerimiz sizleri arayarak randevu verir ve aile mülakatı gerçekleştirilir. (Aile mülakatına öğrenciler gelmeyecektir. Aile görüşme randevuları için ortak bir zaman dilimi belirlenir. Randevusuna gelmeyen aileler başvuru hakkını kaybeder.)
 • Kurum yetkililerimiz ön değerlendirme sonucu ile ilgili tarafınıza bilgi verir.

Süreç;

1
1Başvurunun Yapılması

Anaokulumuz veya İlkokulumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öğrenci kabul çalışmalarımıza başvuru yapmak için “Aile Kanaat Formu”nu doldurulur.

Şimdi Başvur
2
2Ön Değerlendirme

Kurum tarafından başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılır ve bireysel değerlendirmeye alınacak adaylar belirlenir.

İncele
3
3Bireysel Değerlendirme

Bireysel değerlendirme sürecine dahil olacak çocuklar için bir takvim açıklanır. Bu takvim doğrultusunda bireysel oryantasyon çalışmaları başlatılır.

İncele
4
4Başvuru Sonuç

Bireysel değerlendirme süreci ile kontenjan dağılımına uygun olarak kayıt işlemleri tamamlanır.

İncele

Birkaç Kelime İle Biz

Özel Potansiyel Yetenekliler Araştırma & Eğitim Merkezi 2014 Yılından bu yana üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp, eğitim süresinin sonuna kadar aile, toplum ve eğitim alanlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması amaç edinmiştir. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı, bu ülkenin değerleri ile yetiştirmeyi amaçlamış kuruluş olan Özel Potansiyel Yetenekliler Araştırma & Eğitim Merkezi yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir eğitim, farklı bakış açısı ve özgün bir eğitim ortamını sunma amacındadır.

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli öğrenciler farklı ve özel bir eğitime ihtiyaç duyar. Başarıya ulaşmaları, mutlu olmaları, ihtiyaçlarını gidermeleri için özel eğitim şarttır. Fakat Türkiye’de üstün potansiyelli çocukların kendilerini ait hissedecekleri bir okul, eğitim programı veya kurum bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden, Özel Potansiyel Yetenekliler Eğitim Kurumlarını kurmaya karar verdik. Öğrencilerin yalnızca hafta sonu bir gün değil, her gününü keşfetmeye, üretmeye, kendini gerçekleştirmeye yönelik üst düzey çalışmalar yapmalarını, kendi zihinsel akranları ile bir arada eğitim alıp daha mutlu olmalarını istediğimiz için…
ÇÜNKÜ BASİTSE SIKICIDIR.

Kurumumuz kuramsal temelinde; Üçlü Halka Zeka Kuramı (J. Renzulli) yaklaşımını benimsemiş ve yaratıcılık ile problem çözme üzerine yapılan araştırmalar temel alınarak şekillendirilmiştir. Müfredat oluşturma ve farklılaştırma çalışmalarının temelini ise Başarılı Zeka Kuramı’nı oluşturan unsurları gözetmektedir. Özel Potansiyel Yetenekliler Eğitim Kurumları aynı zamanda eğitimlerinde TABA Kritik Düşünme Stratejilerini kullanmaktadır

Butik bir okula göre oldukça kalabalık bir ekip ile çalışmamızın bir sebebi var. Öğretmenlerimizin çoğu alanında lisansüstü/doktora düzeyinde uzmanlaşmakla birlikte tüm öğretmenlerimiz yenilikçi, idealist, yeri geldiğinde ‘bilmiyorum ama araştırayım’ demeyi bilir, çocuklarla birlikte öğrenir, deneyime önem verir, kendisini sürekli yeniler, geliştirir ve bizlere de vizyon katar.

Genel eğitim yaklaşımında çocuklara eğitim vereceğim derken çok önemli bir şeyi göz ardı edilir: GÖZLEMLEMEK. Oysa ki birçok sorun, çözüm, ilgi, yetenek yalnızca gözlemleyerek fark edilebilir. Bu nedenle derslerimizde genelde iki eğitimci bulunur. Biri yalnızca gözlemler ve not alır. Bu notları haftalık olarak raporlaştırır, velilerimize iletiriz.

Her çocuk farklı hızla, farklı şekilde öğrenir. Bu nedenle gerek öğrenme biçimleri ile ilgili, gerekse tutumları ile ilgili bilimsel ölçekler uygularız. Gözlem yapar, öğrenci profilleri oluştururuz. Böylece çocuğa neyi nasıl sunacağımızı daha iyi öğrenir, ona göre hareket ederiz. Sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımızı ise 8-10 arasında tutarız. Her sınıfta iki eğitimci ile birlikte her sınıfta her çocuğa bireysel yaklaşmamız kolaylaşır.

Çocuğa yönelik gerçekçi değerlendirmeler yapmanın öğretmenliğin etik değerlerinden biri olduğunu düşünürüz. Bu nedenle karşılaştığımız olumsuz durumları da aileye doğrudan bildiririz ve çözüm önerileri sunarız. Böylece çocuğun gelişimine yönelik bir sorun saklanmamış olur ve aile ile işbirliği içinde çözüme yönelik çalışmalar yaparız.

Dünyada kullanılan en etkili duygusal zeka beceri geliştirme programlarından biri olan Secondstep – İkinciAdım Duygusal Zeka Beceri Geliştirme Programını uygularız. Duygusal Gelişimi ön – son test ile ailelerimize raporlarız.

Üstün potansiyelli çocukların, kendileri gibi hızlı öğrenen başkalarının da olduğunu bilmeye hakkı vardır. Keza onların eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanması da en doğal haklarıdır. Bu nedenle aile gözlemi, öğretmen gözlemi, yaratıcılık, zeka ölçeği gibi birkaç tanılama aracını bir arada değerlendirerek “zihinsel olarak akran” olan çocukları bir arada tutarız.

Zaman değerlidir. Üstün potansiyelli çocukları zaten bildikleri şeyleri tekrar öğretmeye çalışarak oyalamayız. Gerek bireysel olarak üst düzey performans gösterdiği alanlar olsun, gerekse geliştirilebilir alanlar olsun, tek hedefimiz öğrenci hangi alanda neredeyse bir adım ötesine taşımak. Bunu da belirli bilimsel eğitimsel stratejileri ve öğretim metotlarını kullanarak yaparız.

Dil eğitimini deneyimle birleştirmek olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle dil eğitiminde pratiğe daha fazla önem vermekteyiz. İlkolumuzda öğrencilerimizin ilk yılında İngilizce dışında Çince öğretimini adım adım gerçekleştirirken okullarımızda haftalık ders saatinin 1/4ini yabancı dile ayırdık. Okullarımızda ikinci yıldan itibaren seçmeli olacak 2 dil ise Rusça, Fransızcadır.

Üstün potansiyelli çocuklara sunulan eğitim, geleceğin normal eğitim seviyesinin üst noktası olarak görülür. Bazen zenginleştirme, hızlandırma, farklılaştırma gibi stratejiler veya diğer öğretim yaklaşımları da üstün potansiyelli bireye yetmeyebilir. O bireyin, artık, bir alanda derinlemesine çalışması gereklidir. İşte tam burada PuyedMentor devreye girer.

Kurumlarımızda hiçbir fazlalık bulunmaz. Göz alıcı ama özünde hiçbir faydası olmayan materyallerden arındırılmış, sade, yalnızca gerekli olanın sunulduğu fiziki ortamlarda ders işlenir. Bol bol gökyüzüne bakalım diye okul binasının kapladığı alanın 3 katı kadar bahçesi vardır. Hem zaten…içeride de pek durmayız. Çünkü bakmamız gereken tarım ürünlerimiz var.

Bir çocuğa yönelik en büyük hayalimiz; o çocuğun kendini gerçekleştirmesi yolunda bir adım daha ileriye gitmesi için yol arkadaşlığı yapmaktır. Bu nedenle tüm birimlerimiz eş zamanlı çalışır. Anlık durum değerlendirmesi ve sorun çözümü için hızlı dönüt verilir. Böylece yol arkadaşlığımız rastgele değil, hayatın olağan akışı içinde kendiliğinden gelişir, yeşerir…

“Okulda başarı için eğitim” demek yerine “Hayatta Başarı İçin Eğitim” diyoruz. Bu nedenle yapılandırdığımız tüm eğitim içerikleri gerçek yaşam becerileri içerir. Hiçbir zaman çocukları yarına hazırlama telaşı içinde olmayız; onları öncelikle bugüne uyandırırız. Yarına birlikte ışık tutarız.

Doğayla barışık ve onunla iç içe olabilen bir karakter, ömrü boyunca kendini ayakta tutabilir ve her zorluğu aşmaya enerji bulabilir. Doğayı anlayan, tüm canlıları kucaklayabilen bir insan, kendini daha iyi konumlandırarak çevresindeki insanlara da saygı duyar. Doğada çok vakit geçiren kişilerin odaklanma, konsantrasyon, stres, dürtüsellik, dikkat dağınıklığı gibi durumlarda hep daha pozitif gelişim sergilediği gözlemlenmiştir. İnsan, doğanın bir parçasıdır. Ve önce parçası olduğu bütünü kavramalıdır.

Tüm eğitim planlamalarımız sınıf seviyelerinin altına düşmemek kaydıyla, öğrenci hızına göre belirlenir ve mutlaka zenginleştirilir. Her öğrencimizin öne çıkan yetenekleri desteklenerek bu yeteneklerin daha da gelişmesi sağlanır.

ÖN DEĞERLENDİRMENİN TAMAMLANMASI, AİLE MÜLAKATI, BİREYSEL DEĞERLENDİRME TAKVİMİNİN AÇIKLANMASI

Aileler başvuru formlarını (Aile Kanaat Formu) göndermiş olur.  Kurum tarafından başvuru formları üzerinden bir ön değerlendirme yapılır ve bireysel değerlendirmeye alınacak adaylar belirlenir. 

Çocukların gelişim özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmemiz adına adayların aileleri ile “Aile Mülakatı” gerçekleştirilir.

Bireysel değerlendirme sürecine dahil olacak çocuklar için bir takvim açıklanır. Bu takvim doğrultusunda bireysel oryantasyon çalışmaları başlatılır.

Belirlenen adayların 2021-2022 eğitim yılı için kayıt işlemleri tamamlanır.

Bireysel değerlendirme süreci ile ilgili açıklamalar

BİREYSEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZDA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİMİZİ KURUMUMUZA DAVET EDEREK ONLARI TANIYACAĞIZ. BİREYSEL DEĞERLENDİRMEMİZ COVİD-19 SALGIN SÜRECİNE GÖRE İKİ FARKLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

GRUP ORYANTASYONU İLE BİRLİKTE BİREYSEL DEĞERLENDİRME (SALGIN SÜRECİNİN OLUMLU SEYRİ HALİNDE)

 • Bu çalışmamız öğrenciyi en az 2 gün en fazla 5 gün normal eğitim programımıza dahil edilerek uzmanlarımız tarafından gözlemlenmesini,
 • Kurum psikoloğu tarafından yapılacak bireysel öğrenci görüşmelerini ve ihtiyaç halinde gelişimsel ölçek uygulamalarını
 • Uzman eğitimcilerimiz tarafından bilimsel yaratıcılık testi, duygusal zeka ölçeği, bilim ve bilgisayar bilimlerine yönelik tutum ölçek uygulamalarını kapsamaktadır.

GRUP ORYANTASYONU OLMADAN BİREYSEL DEĞERLENDİRME (SALGIN SÜRECİNİN OLUMSUZ SEYRİ HALİNDE)

 • Bu çalışmamız kurum psikoloğu tarafından yapılacak bireysel öğrenci görüşmelerini ve ihtiyaç halinde öğrencinin yaş grubunun uygunluğuna göre belirlenecek gelişimsel ölçek uygulamalarını,
 • Uzman eğitimcilerimiz tarafından öğrencinin yaş grubunun uygunluğuna göre bilimsel yaratıcılık testi, duygusal zeka ölçeği, bilim ve bilgisayar bilimlerine yönelik tutum ölçek uygulamalarını kapsamaktadır.

Değerlendirme Sonucu

 • Öğrenci adına doldurulan “Aile Kanaat Formu”
 • “Başvuru Koşulları” başlığında belirtilen evraklar,
 • Bireysel Aile Mülakatı,
 • Öğrenci Değerlendirme ve Ölçek uygulama aşamaları

Tamamlandıktan sonra KONTENJAN DAĞILIMINA UYGUN OLARAK ilk 24 öğrencimiz kurumumuza kayıt olmaya hak kazanacaktır.