‘Teknolojiye Sanattan Hareket’ dedik ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşen “Çocukça İnovasyon” etkinliğine imza attık.

Bilginin yepyeni anlamlarla karşımıza çıkarak kullanım değeri kazanması, hem toplumsal dönüşümü beraberinde getirmiş hem de her yeniçağın habercisi olarak kabul edilmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan da bilgi toplumuna doğru dönüşümü sağlayan birçok neden olmasına karşın gerçek anlamda bu dönüşümün temelinde insan ve onun bilgisinin rolü öne çıkmaktadır. Çocuklarımızın öğrendikleri bilgileri farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirerek ve bunları uygulamaları için ortam hazırlamak ve onlara özgün bir özellik katmasını sağlamak için yola çıktık.

Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak üretken düşüncenin geliştirilmesiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Hem genel hem de sanatsal anlamda üretenken düşüncenin geliştirilmesi için sanat eğitimi, okul öncesi dönemden başlayarak temel, orta, yüksek eğitim ve meslek süreci ile birlikte meslek sonrası da verilmesi gereken bir alan olarak görüyoruz.

Bu anlamda farkındalık yaratmak için çocukların, inovasyonun ve sanatında içinde bulunduğu “Teknolojiye Sanattan Hareket” mottosuyla yola çıktık. Ve istiyoruz ki sanata dokunmayan çocuk kalmasın…

Share on