Özel Potansiyel Yetenekliler Araştırma & Eğitim Merkezi

Eğitimlerimiz

Üstün Zekâlılar Yaz Programı.

Eğitim Günleri                  :  10 – 21 Ağustos (hafta içi her gün)

Eğitim Saatleri                   : 10:30 – 16:30

Yaş Grupları                        :   5-13 yaş

Eğitim Yeri                          : Potansiyel Yetenekliler Araştırma &Eğitim Merkezi / Bursa / Nilüfer/ Özlüce

Eğitim Ücreti                      : 1450 TL

*Kesin kayıt için 600 TL ön ödeme zorunludur.

Eğitim Ücretinin Kapsamı:  Öğrenci Eğitimleri +Akademik Program + Eğitim Materyalleri + Sertifika + Öğrenci Değerlendirme Raporları + Aile Eğitim Seminerleri

*Ücrete Yemek dahil, servis dahil değildir.

Öğrenci Takibi         : Sınıflar 7-10 kişi olacaktır. Bütün eğitimler ile ilgili çocuğunuzun genel durumunu gözlem ve gelişimini ifade eden eğitimcilerimiz tarafından hazırlanan ve her tema için ayrı ayrı düzenlenen gelişim raporları en geç 10 Günde tarafınıza teslim edilecektir.

Alan Gezileri : Öğrenciler planlanan alan gezileri kapsamında müze, laboratuvar, doğa ve birçok çalışma alanını gözlemleyerek bilgi düzeylerini deneyime dönüştürecektir.

Sertifika                     : Programa katılan öğrencilerimize katılım belgesi verilecektir.

Katılım Koşulu          :  Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zeka testlerine göre üstün zihin düzeyine sahip çocuklar programa kabul edilecektir. Aileler test sonuç raporlarını bize göndermekle yükümlüdür. Bilim sanat merkezine devam eden öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. Ayrıca parlak zihin düzeyine sahip çocuklar da kendi zihinsel akranlarının bulunduğu sınıflarda programa dahil edilecektir.

Not : Okul Öncesi seviyesindeki öğrencilere test/tanılama zorunluluğu tutulmamaktadır.

Burs Olanakları : Burs, yalnızca PüyedAkademi dönemlik ücretlerinden muafiyeti kapsamaktadır. Burslar, ekonomik durum temel alınarak verilmektedir. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri  belirleyici olmaktadır. Burs kriterlerini karşılayanlar başvurularını online olarak yapacaklardır. Burslu olarak başvuru yapmak isteyenler başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri online olarak göndermelidirler.

-Aile fertlerinin (anne, baba ve diğerleri) aylık gelirlerini gösteren belge(ler)
-Sigortalı bir işte çalışılmıyorsa, bunu gösteren belge

Nasıl Başvuracağım?

 

 • Aşağıda yazılı “Şimdi Başvur” yazısına tıklayarak başvuru formunu doldurulur. (Başvuru Formunu Doldurmak Zorunludur.)
 • Form kurum yetkililerine ulaştığında sizlerle telefonla iletişime geçerek ön bilgi verilir.
 • Ön bilgi sonrası öğrenci uygun olan zamana davet edilir, sorularınız yanıtlanır.
 • Son olarak aile için uygunsa, eğitim programı açısından uygunsa ve öğrenci için uygunsa kayıt yapılır.

Not: Şehir dışından gelecek katılımcılar formu gönderdikten sonra bizlerle iletişime geçmelidirler.

 

Tel                                :  224 326 000 1

Cep                              :  0507 159 16 17

Email                           :  iletisim@puyedakademi.com

Püyed Akademi Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp, eğitim süresinin sonuna kadar aile, toplum ve eğitim alanlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini sosyal ve kültürel etkinliklere katılım sağlanması amaç edinmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi gibi öncü kurum ve kuruluşların iş birliği ile Püyed Akademi bugüne kadar ülkemizde tanınmış uzmanlardan destek alarak 3000 aileye konferans/seminer/eğitim düzenlemiştir. Sosyal sorumluluk gereği devlet anaokulları ve ortaokullarında atölyeler düzenlemiş, Belediyeler kapsamında çalışmalar yapmış,  çocukları uzmanlar ile buluşturmuş, aynı zamanda alana ilgi duyarak kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize de eğitimler düzenlemiştir. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı, bu ülkenin değerleri ile yetiştirmeyi amaçlamış kuruluş olan Püyed Akademi, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir eğitim, farklı bakış açısı ve özgün bir eğitim ortamını sunma amacındadır. Tüm çocukların zihinsel ve duygusal alanlarda desteklenmesi, bu çocukların sahip oldukları potansiyellerini kullanmayı öğrenmelerini ve performanslarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmalarını sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Üstün Zekalı ve Yetenekli öğrencilerin eğitiminde üst düzey düşünme olarak nitelendirdiğimiz analiz etme, değerlendirme ve yaratıcılık ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.  Bu kriterlerden bazıları karşılaştırma yapılabilecek kriterleri belirleme, irdeleme, analiz etme, karar verme, yargıda bulunma, yeni fikir üretme gibi daha soyut ve karmaşık becerilerdir.

Eğitim programımız; kuramsal temelinde Üçlü Halka Zeka Kuramı (J. Renzulli) yaklaşımını benimsemiş ve yaratıcılık ile problem çözme üzerine yapılan araştırmalar temel alınarak şekillendirilmiştir. Müfredat oluşturma ve farklılaştırma çalışmalarının temelinde ise Başarılı Zeka Kuramı’nı oluşturan unsurları gözetmektedir. Zenginleştirme programları genel olarak öğrencilerin motivasyon, yaratıcılık ve liderlik özelliklerini desteklemeyi hedef almaktadır. Zenginleştirilmiş programlar öğrencilerde eleştirel düşünme becerileri, yaratıcı problem çözme becerileri ve takım çalışması gibi işlevsel akıl yürütme becerilerini desteklemektedir. (VanTassel-Baska & Brown, 2015)

PüyedAkademi atölyelerinde aynı zamanda TABA Kritik Düşünme Stratejilerini kullanmaktadır

Program Detayları:

TABA Kritik Düşünme Stratejileri

Bu Tekniklerin Amaçlarını Şöyle Sıralayabiliriz:

1: Öğrencilerde kavram gelişim düzeyini değerlendirmek, veriyi organize ederken yeni ilişkileri keşfetmelerini teşvik etmektir. Öğrenciler bilginin ve fikirlerin çeşitli bileşenlerden oluştuğunu ve fikirlerin ve verinin bileşenleri arasında ilişkiler olduğunu kavramalıdırlar. Bu tekniğin aşamaları öğrencilerin bu ilişkileri keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.

2: Anlama, nedenlerin ve sonuçların öngörüsünü veya çıkarımını sağlayan nedensellik şemalarının geliştirilmesine bağlıdır. Bu strateji ile amaç veri ve çıkarımı yapılan olaylar arasında nedensel ilişkiler kurmak, nedensel çıkarıma ilişkin olayları öngörmek veya çıkarımında bulunmak; öğrencilerin nedensel şemalar oluşturmalarını, veri ve olaylar arasında yeni ilişkiler ve bağlantılar kurmalarını desteklemektir.

3: Öğrencilerde çatışma çözümü becerilerini geliştirmek, çatışma durumunda oluşan davranışları ve duyguları kritik ederek olası sonuçlar hakkında çıkarımda bulunmak ve alternatif çözüm üretmek, çatışma durumları arasında analojik muhakeme yaparak doğrudan benzeşim kurmalarını sağlamak ve empati davranışını geliştirmektir.

4: Öğrencilerin öngörü üretiminde çoğul düşünmelerini ve mantıksal ilişkilerin parametrelerini oluşturmalarını teşvik etmek, öngörüleri ve bu öngörülerin oluşma koşullarını birbirine bağlayan nedensel bağlantı zincirleri oluşturmak, mantık ve kritik düşünmeyi çoğul çıkarım üretimine uygulamaktır.

5: Anlama, nedenlerin ve sonuçların öngörüsünü veya çıkarımını sağlayan nedensellik şemalarının geliştirilmesine bağlıdır. Bu teknik ile amaç veri ve çıkarımı yapılan olaylar arasında nedensellik ilişkileri kurmak, öngörülere veya nedensel çıkarıma ilişkin olayları öngörmek veya çıkarımında bulunmak; öğrencilerin nedensel şemalar oluşturmalarını, veri ve olaylar arasında yeni ilişkiler ve bağlantılar kurmalarını desteklemektir.

DÜŞÜNCE TARİHİ

Bir İngiliz filozofu en iyi filozoflar çocuklardır demiştir. Onların zihinlerinin henüz neden-sonuç ilişkisiyle kirlenmemiş olmasının yarattığı çarpıcı sorgulamayı ve soru sormayı kast ediyordu muhakkak ki. PÜYED çocuklarının soruları, merakları ve dikkatleri takdir ile karşılanacak düzeyde. Ailelerin aklın gelişiminin en güçlü destekçisi olan felsefeye ilgiyi canlı tutmalarını ve daim etmelerini umuyoruz. Biliyoruz ki ‘ bilgi, güçtür.’ her daim.

ZOMETOOL, BİLİMSEL TASARIM OYUNU

Geometrinin harika dünyasında oyunlarla dolaşmaya çıkacağız. Amacımız eğlenerek, kendi tasarımlarımızı yaparak öğrenmek. Geometri kâğıt üzerindeki kara çizgilerden kurtulacak ve rengârenk elle tutulabilen modeller olarak canlanacak. Çocuklar matematik ile doğanın ne kadar alakalı olduğunu gördüklerinde, etraflarına çok farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar. Eflatun amcanın antik katıları ve temel yapılar

 

 

 • 2 ve 3 Boyutlu kristaller,
 • Simetri, Yansıma, Döndürme,
 • Parmaklarınızdaki Altın oran ve doğanın matematiği
 • Galaksilerden DNA’ya spiraller
 • Fazlasıyla eğlenceli balon bilimi

Genetik ve Biyokimya

Genetik, kalıtım bilimidir. Canlıların özelliklerinin kalıtsal olduğu bilinci ile yola çıkarak, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar geçen sürede kalıtımsal aktarım mekanizmalarını anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda bu atölyeler, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddelerin ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri kapsamaktadır. Hücrenin temel bileşenleri ile en büyük rolü oynayan DNA nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nitel çözümlemesini yapmak üstün potansiyelli çocuklar için vazgeçilmez bir deneyim olacaktır.

Sürdürülebilir Çevre ve Geleceğimiz

Bu atölye sayesinde öğrencilerimizin; çevre mühendisliği, çevre kimyası, ekolojik bina tasarımı ve mimarlık gibi alanlara ilgileri artacak ve gelişecektir.

 Yaşamı Kolaylaştıran Kimya

Bu atölye sayesinde öğrencilerimizin; kimya teknolojileri, polimerler, biosensörler gibi alanlara ilgileri artacak ve gelişecektir.

Kolay Yaşam Mimarı Robotlar

Bu atölye sayesinde öğrencilerimizin; Robotik,Algoritma Mantığı, Mekatronik gibi alanlara ilgileri artacak ve gelişecektir.

Uzaydaki Geleceğimiz

Bu atölye sayesinde öğrencilerimizin; uzay teknolojileri, gökyüzü gözlemi, füze ve fırlatma teknolojileri gibi alanlara ilgileri artacak ve gelişecektir.

Enerji Arayışımız

Bu Tema sayesinde öğrencilerimizin; enerji dönüşümlerini, enerjinin nerelerde saklı olduğunu, yararlı ve zararlı enerjilerin varlığını öğrenecekler.

SANAT

“Sanat dünya üzerindeki tüm toplumlar tarafından kabul gören bir bilim dalıdır. İnsanın kendini yansıtma aracı olarak sanatı bilimden, bilimi de felsefeden ayırmak imkansızdır. Dünyaya yön veren büyük buluşların sahiplerinin aynı zamanda iyi birer sanatçı olmaları bu yüzdendir. Günümüz teknolojisi sanata bakış açısını farklılaştırsa da aynı zamanda sanata olan ihtiyacın artmasını da sağlamıştır. Nasıl ki Steve Jobs’ın üniveriste yıllarında gittiği kaligrafi dersleri güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayar olan Mac’in oluşumuna katkı sağladıysa tüm bireyler için sanat, yaşama kazandırılan bir bakış açısı, olumlu bir vizyondan daha öte bir olgudur. Tarih boyunca bilimin ve tarihin tek başına yakalayamadığı çizgiyi çoğu zaman sanat yakalayabilmiştir. Sanat akımları, sanatçılar, eserler, uygulamalar… çok daha fazlası bu atölyede.”

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK GELECEK: 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ

Bu atölyeler kapsamında öğrenciler 3 Boyutlu yazıcı teknolojisini tanıyacak, 3 boyutlu tasarım programları öğrenerek tasarımlarının 3 boyutlu baskılarını alabileceklerdir.

PüyedGarage – Deney Tasarımı

Püyed, geleceğini tasarlayan bireylere ayrıcalık sunmaktan gurur duyuyor.Apple, HP, Google, Disney, Amazon gibi birçok teknoloji genç ve dinamik girişimcilerin azimleri sayesinde bugünün büyük şirketleri haline geldiler. Ve bu günün büyük şirketlerin temeli, kurucularının kendi imkanları ile oluşturdukları özgün çalışma ortamlarında, evlerinin altında bulunan garajlarda atılmıştır. Olabildiğine ilkel materyallerden, ileri teknolojiye sahip setlere kadar tüm detayları düşünülmüş PüyedGarage’da bireyler deney yapmayacaklar, deneyin tasarımını yapacaklar!Deneyin tasarımı ile ilgili kullanmayı öngördükleri tüm materyalleri kendileri belirleyecekler ve kendileri deneyecekler. Öngörülen sonuca ulaşamadıklarında ne olacak derseniz, tekrar deneyecekler.  Aynı zamanda kendi ihtiyaçları ve ilgileri için özel olarak kullanabilecekleri bu ortamda bilim adamları ve icatlar hakkında bilgi sahibi olurken, kendi hızlarında, kendi öğrenme biçimlerinde ve kendi isteklerine göre de özgürce çalışabilecekler. Yalnız şunu belirtelim: PüyedGarage’da bireylere hiçbir şey hazır sunulmayacak. En küçük detay ile bile kendileri ilgilenecekler. Kim bilir, belki on yıl sonra tercih edecekleri yaşamın temeli PüyedGarage’da atılan adımlarla şekillenecek.

 

TEKNOLOJİ

Teknoloji dersinin amacı Çağımızın vazgeçilmezi olan bilgisayarı daha bilinçli veyakından tanımalarını sağlayarak teknoloji kaynaklızararların en aza indirgenmesi ve bilinçli kullanımı artırılarak faydaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.Öğrencilerimiz bu derste yazılım programlarından Üç boyutlu tasarım programlarına kadar yaratıcılığının gelişmesini sağlayacak birçok deneyim elde edecekler. Aynı zamanda dünyada gerçekleşen tüm teknolojik yenilikleri öğrencilerimizle paylaşmış olacağız.

Sanal Gerçeklik

Geliştirilen sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri, iş dünyasından eğitim dünyasına, eğlenceden iletişime inanılmaz ölçüde büyük bir devrime yol açacak. On milyarlarca dolar yatırım ve araştırma-geliştirmenin yapıldığı bu sektör cep telefonu, tablet ve televizyonu belki de gelecek 10 yıl içinde eski moda hale getirecek. www.oculus.com www.htcvr.com

 

Dijital Oyun Tasarımı

Global ölçekte 1 milyarı aşmış oyuncu sayısı ile bilgisayar oyunları, eğlenceden eğitime uzanan disiplinler arası yapısı ile yaratıcı endüstrilerin başında gelmektedir. Özellikle son on beş yılda mobil platformların ve web teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde oldukça yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür. Dijital Oyun Tasarımı alanının dünyada ve Türkiye’de cazip koşullar içermesine rağmen, ülkemizde yeterli bir eğitim olanağı mevcut değildir. Normalde üniversitede ders olarak okutulan dijital oyun tasarımı dersini yaşları küçük fakat zihinleri büyük çocuklara verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Deniz Biyolojisi

Şu an yeryüzünde görebildiğiniz tüm canlılar, doğadaki canlıların çok küçük bir bölümünü teşkil etmektedir. Yeryüzünün üçte ikisinin sularla kaplı olduğunu düşündüğümüz zaman, okyanus ve denizlerde yaşayan canlılar âleminin ne kadar devasa olduğunu anlayabiliriz.Bu derste öğrenciler denizlerde yaşayan canlılar ile ilgili araştırma yapma imkanı bulacaklar. Denizlerdeki mercan kayalıkları gibi eşsiz güzellikleri açık ve kapalı denizlerdeki değişik canlı topluluklarını keşfe çıkacağız. Denizlerde yaşayan omurgalı ve omurgasız hayvanları, deniz memelilerini, köpekbalıklarını, mantarları, algleri, balıkları, ve birçok canlı türünü daha yakından tanıyacağız. Ayrıca kasırga gibi şiddetli iklimsel olayların denizlerdeki hayata etkisini öğreneceğiz. Bunun yanı sıra çevre bilimi ile ilgili temel araştırma yöntemleri, deney düzeneği hazırlama ve örnek belirleme tekniklerini araştıracağız. Bazı hayvanların anatomik ve fizyolojik yapılarını daha iyi anlayabilmek adına onların adaptasyon ve kamuflaj tekniklerini araştırıp aktiviteler yapacağız

STEM VE MAKER 

STEM’i bir eğitim stratejisi, MAKER’ı ise eğitim felsefesi olarak düşünürsek, kendini gerçekleştirmeyi amaçlayan ve zihinsel doygunluk beklentisi olan çocukların bulunduğu bir ortamın STEM ve MAKER’dan uzak olması zaten mümkün değildir. Birkaç yıl öncesinden başlayarak Bursa’da eğitime kazandırdığı yeniliklerin yeni yeni yaygınlaştığı göz önünde bulundurulursa Püyed’in ülkemizde ve Dünya’da eğitim alanında yapılan yenilikleri yakından takip ettiği anlaşılabilir. Ancak Püyed, STEM ve MAKER kavramlarını bir çeşit içerik reklamı olarak görmemektedir. Yoksa çocukları disiplinler arası birçok sistem ve kavram ile buluştururken öğrencinin rol aldığı, öğretmenin rehber olduğu bir eğitim sistemini sürdürülebilir kılmak STEM ve MAKER gibi yaklaşımlar olmadan mümkün olmazdı.

ROBOTİK

Robotik, makine mühendisliği beraberinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve kontrol mühendisliği dallarının ortak çalışma alanıdır. Robotlar bir yazılım aracılığıyla yönetilen ve yararlı bir amaç için iş ve değer üreten karmaşık makinelerdir. Erken yaşta Robotik ile ilgili temel prensiplerle bir araya gelmek artık çağımız eğitimi açısından gerekli hale geldi. Başlangıç seviyesinden itibaren aşama aşama geliştirmeyi planladığımız bu ders ile çocuklar robot kontrol dünyasına giriş yapacak, var olan deneyimlerini geliştirecek ve çağımızın kazanımlarını elde etme yolunda ilerleyecekler.

İNOVASYON -YARATICILIK

Bu atölyede Hedefimiz, yaratıcılık eğitim programı ile üstün zekalı ve yetenekli çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.

Craft (2003) yaratıcılığı, “sadece sanatla ilgili olmayan, yaşam boyu devam eden bir yetenek olarak açıklamış ve yaratıcılığı, “kendini ifade etme, zekave hayal gücünü kullanma kapasitesi” olarak tanımlamıştır. Zeka gibi yaratıcılığın da her insanda bir miktar bulunduğu ve her bireyin yaratıcılık düzeyinin değişen derecelerde geliştirilebileceği vurgulanmaktadır (Sternberg ve Lubart, 1995; Beetlestone, 1998).Broinowski (2002), tarafından yapılan araştırmada eğitim kurumlarında verilen nitelikli eğitimin çocukların hayal gücü ve yaratıcılığında etkili olduğu, öğretmeninin sahip olduğu sezgi ve hayal gücü ile çocukların yaratıcılığı ve hayal gücü arasında da olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu derste Joseph S. Renzulli’nin Dünyada yaratıcılığı en iyi geliştiren eğitim programı uygulamaları ile birlikte öğrencilerimiz kendilerini keşfe çıkarak doğuştan getirdikleri üstün potansiyellerini ortaya koyarlar. Hayalin sınırlarını genişletirler. Bir problem için özgün çözüm yolları bulurlar.  Bu Kapsamda ele alacağımız bilimsel yöntemler:

 

– Morfolojik Sentez

Yapısal Kombinasyonlar ve değişimler yoluyla yenilikler üretmeye yaratan bir tekniktir. FritzZwicky (1969) Bu teknikte iki veya daha fazla nesnenin ögeleri belirlenir ve bu ögeler birleştirilerek yenilikler üretilir.

– Sinektik

Bu teknik birlikte olabileceği düşünülmeyen veya fark edilmeyen bilgilerin problem çözümünde analojiler, metaforlar ve paradokslar yoluyla bilinçli ve sistematik bir yolla birleştirilmesi sürecine dayanan bir tekniktir.

Triz

Triz stratejilerinin buluşçusu GenrichAltshuller«problemi çözebilmek için yüzyıllarca ilhamın gelmesini bekleyebilirsin ya da temel ilkeleri kullanarak problemi 15 dakikada çözebilirsin» diyerek Triz stratejilerinin buluşlarda ve problem çözmede ne denli etkili olabileceğini iddia etmiştir.

 

SCAMPER

«Yeni olan şey, var olan şeylerin dönüşümleridir» Düşüncesine dayanmaktadır.

Substitute

Combine

Adapt

Modiffy

Put tootherpurposes

Eliminate

Rearrange,Reverse

 

Nitelik Listeleme

Bu teknik bir ürünün parçalarını farklılaştırarak yeni ürün geliştirmek için kullanılır. Şirketlerin özellikle yenilikçi ürünler üreten araştırma ve geliştirme bölümlerinde çok sık kullanılan bir tekniktir.

 

Yaratıcı Problem Çözme

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği yapılandırılmış aşamalardan oluşan problemlere yaratıcı çözümler üretmek kadar problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir tekniktir.

Ör. Bursa Hava Kirliliği YPÇ çalışması

Matematiğin Gizemi

Matematik bilimde olduğu kadar günlük hayatta da karşımıza sıklıkla çıkar. Mantığa dayanan bir sistemdir. Kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. İnsanın sistemli, mantıklı, tutarlı düşünmesini sağlar. Ünlü Teorisyenler ve Hipotezler, Sayılar, Para, Zaman, Örüntü, Uzay Matematiği, Pi, Altın Oran ve daha fazlasının gizemli dünyasına hoş geldiniz.

“Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılmaz. O, matematik dilinde yazılmış, harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek kelimesini anlamaya imkan yoktur. Bunlar olmaksızın yapılan karanlık bir labirentte amaçsızca dolaşmaktır.” Galileo Galilei

 

ZEKA VE STRATEJİ OYUNLARI

Yalnızca 30 saatlik bir Zeka/Akıl oyunları çalışması ile çocukların IQ skorlarında 12 puanlık artış bilimsel çalışmalarla gözlemlenmiş, aynı zamanda mantıklı düşünebilme puanlarının %35 arttığı  kanıtlanmıştır.Bu atölye çalışmalarında hedefimiz, öğrencilerimizin sahip oldukları özelliklerini daha kullanılabilir kılarak sistematize etmektir. Problem çözebilme, mantık yürütebilme, görsel- uzamsal zeka, sıralı düşünebilme, geometrik algı gibi kazanımlara sahip ve uluslar arası alanda aldıkları ödüllerle kazanımları kanıtlanmış zeka oyunlarını belirli bir sistem ve sırada, zorluk dereceleri ilerleyen seviyeleri çözerek oynamayı hedefleyen bu atölyede beklentimiz herhangi bir problemin üstesinden gelmek, sabır ve motivasyon gibi alanlarda da deneyim ve kazanım elde etmektir.

LİDERLİK

Bu ders kapsamında yapılacak olan çalışmalar; Üstün Potansiyelli Çocukların en belirgin özelliklerinden birisi olan  “Liderlik” alanı odaklı yürütülecektir. Program,  çocuklarımızın her birinin sahip olduğu, liderlik yeteneklerinin nasıl kullanılabilecekleri, nasıl iletişim kurabilecekleri, çatışmaları ne şekilde yönetebilecekleri, takım çalışmalarının önemi ve kendine ve diğerlerine güven gibi konularda kazanım sağlamayı amaçlamaktadır.

ELEKTRONİK

Elektronik; matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi herkesin bilmesi gereken bir genel konu olmuştur. Elimizi attığımız her, yerde bir elektronik sistem görülmektedir. Öğrencilerimiz Elektronik dersi ile Elektroniğin temel kurallarını, elemanlarını, devrelerini, öğrenecek.

Konu Başlıkları

 • Temel Elektronik
 • Elektrik Kaynakları
 • Voltaj
 • Elektrik Akışı
 • Rezistans
 • Voltaj, Akım ve direnç ilişkisinin anlaşılması
 • Elektrik Enerjisi ve Güç
 • Akımın Yönü
 • Paralel ve Seri Bağlamada Akım
 • Voltaj, Akım, ve Direnç Ölçme
 • Endüstriyel Anahtarlar
 • Kapasitörler
 • Mıknatıslar ve Elektro-Mıknatıslar

YARATICI PROBLEM ÇÖZÜMÜ TEKNİĞİ

Yaratıcı Problem Çözümü tekniği (YPÇ), yapılandırılmış aşamalardan oluşan ve problemlere yaratıcı çözümler üretmek kadar yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir tekniktir. İlk olarak Osborn’un ve Parnes’in çalışmalarıyla ortaya çıkan bu teknik günümüze dek geliştirilerek kapsamı genişletilmiştir. Yaratıcı Problem Çözümü tekniği, fırsat oluşturma, bilgiyi keşfetme, problem şekillendirme, fikir üretme, çözüm geliştirme ve kabul oluşturma olarak yapılandırılmış altı aşamadan oluşmaktadır (Triffinger, Isaksen & Sead-Dorval, 2006). YPÇ’nin her aşaması öncelikle fikir üretimi ile başlar daha sonra bu fikirlerin eleştirilmesi ve seçimi ile devam eder. Her aşamanın başlangıcında çoğul düşünme (bir probleme ilişkin olarak çok sayıda fikir üretimi), sonrasında ise tekil düşünme (bir probleme ilişkin olarak en doğru veya en iyi fikrin seçimi) becerileri kullanılır.

YPÇ’yi kullandığımızda aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecek ve bunlara ilişkin becerilerimizi geliştireceğiz.

 • Yeni fırsatların, zorlukların ve amaçların tanılanması
 • Sorun durumu oluşturan en önemli zorluğu keşfedebilmek amacıyla soruna ilişkin bilgilerin ve verilerin toplanması ve incelenmesi
 • Problemin çeşitli biçimlerde ifade edilmesi ve problem çözümüne ilişkin fikirleri kıvılcımlayabilecek problem ifadesinin seçilmesi
 • Seçilen problemin çözümü ile ilgili olarak çok çeşitli ve sıradışı fikirlerin üretilmesi
 • Olası çözüm fikirlerini incelemek ve seçmek amacıyla çeşitli ölçütlerin belirlenmesi
 • Olası çözümlerin değerlendirilmesi
 • En iyi çözümlerin seçilmesi
 • Ayrıntılı bir uygulama planının tasarlanması ve bunun uygulanması

 

 1. Aşama: Fırsat Oluşturma

Bu aşamanın amacı zorlukları, sorun durumlarını veya ilgileri araştırarak üzerinde çalışma yapılabilecek kapsamlı genel bir konu veya karışıklık bulmaktır. Bu aşamanın amacı bir problem bulmanın aksine, YPÇ tekniğini kullanabileceğimiz genel bir konu, bir problem alanı veya genel bir ilgi alanı keşfetmektir. Temel sorumuz “üzerinde çalışacağımız zorluk, fırsat veya sorun durumu nedir?” olmalıdır.

 1. Aşama: Bilgi Bulma

Bilgi bulma aşaması; gerçekleştirmek istediğimiz amaca ilişkin evreni keşfetmemize, sorun durumunun en önemli boyutları üzerinde odaklanmamıza ve amaca ilişkin problemleri tanımlamada kullanabileceğimiz bilgilerin toplanmasına yardımcı olur. Bu aşamada amaç hakkında bilinen bilgiler incelenmeli, problem durumunu yeterince anlayabilmek için gerekli olan ek bilgiler saptanmalı ve toplanmalıdır.

 1. Aşama: Problem Bulma

Bu aşamanın amacı; üzerinde çalışılabilecek, fikir kıvılcımlayıcı, çeşitli çözümlere açık, yeterince spesifik ve amacımıza ilişkin bir problem ifadesi oluşturmaya yardımcı olmaktır. Önceki aşamalarda fırsat alanı oluşturulmuş, bu alanda genel bir amaç belirlenmiş ve bu amaca ilişkin bilgiler toplanmıştı. Bu aşamada ise belirlenen amaca ilişkin çeşitli problem ifadeleri geliştirilir ve bunlar arasından biri veya bunların birleşimleri ile oluşturulan iyi bir problem seçilir. Problemin kalitesi, çözümün kalitesi ile ilişkilidir. İyi problemler, iyi çözümlerin üretilmesini sağlar. Problemler çözüme ilişkin olarak yeni fikirler ve çözümler üretmek için iyi bir başlangıç olmalı, amaç üzerine odaklanmalı, birçok olasılıkların ve seçeneklerin araştırılmasını teşvik etmelidir.

 1. Aşama: Fikir Üretimi

Bu aşamanın amacı, bir önceki aşamada seçilen problemin çözümüne ilişkin fikir üretmektir. Bu aşamada yalnızca üretim vardır, seçme veya eleştirme yoktur. Fikir üretiminde üretilen fikirlerin kalitesinden çok sayısı önemlidir. Fikirlerin ne kadar iyi veya kötü oldukları bu aşamada önem verilecek bir durum değildir. Bazen olur ki, saçma görünen fikirler en ideal çözümler olabilirler. Üretilen yeni fikirlerin başarılı bir şekilde uygulanan, kullanılabilir çözümlere dönüştürülebilmeleri için bu fikirlerin üzerinde daha fazla çalışılması gerekebilir. Üretme aşamasına, seçilen problem ifadesi yeterince incelenerek başlanmalıdır. Daha sonra beyin fırtınası ile problemin çözümüne ilişkin fikir üretilmelidir. Bu fikirlerin kendileri çözüm değil çözüm fikirleridir.

 1. Aşama: Çözüm Seçimi

Bu aşamada, önceki aşamada ortaya atılan fikirleri daha da geliştirmek ve olası çözümlere dönüştürmek amacıyla üretilen fikirler belirli ölçütler kullanılarak değerlendirilmekte ve en iyi çözüm veya çözümler seçilmektedir. Çözüm, fikirden farklıdır. Çünkü fikirler aniden ortaya çıkmış, olgunlaşması gereken ham düşünceler olabilirler. Oysa çözüm daha ayrıntılı ve problem odaklıdır.

Bu aşamaya en iyi çözümün doğrudan seçimi ile başlanması veya ‘’bu fikirlerden hangisi en iyidir?’’ yargılaması ile başlanması iyi fikirlerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Yargılama, kişiyi ‘’ya o ya bu’’ şeklinde zorlayarak bir tür zihinsel blok oluşturmaktadır. Tabi ki bu aşamada çözümlerin eleştirisi yapılmaktadır. Ancak bu eleştiriler öncelikle çözümlerin daha da geliştirilmesi için yapılmaktadır.

 1. Aşama: Kabul Oluşturma

İyi bir fikir başarılı uygulamayı garanti etmeyecektir. Fikir ne kadar iyi olsa da onu benimseyenler kadar karşı çıkanlar da hep olacaktır. Bu aşamada, bir önceki aşamada seçilen çözüme veya çözümlere yardımcı olabilecek ve karşı çıkabilecek koşullar belirlenir ve çözümün gerçekleştirilmesine yönelik ayrıntılı bir uygulama planı geliştirilir.